Edellinen sivu: Reittisuunnitelma 2016

Menettelytavat 2016 - 2017

Yhteisyrityksen menettelytavat

FreeCoop osk Varsinainen kokous 9.5.2016

Mitä menettelytavat tarkoittavat

Noudatettavat menettelytavat on ilmaistu osuuskunnan säännöissä.

Niitä toteutettaessa, toimitaan sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Osuuskunnan varsinainen kokous päättää vuosittain osuuskunnassa noudatettavista menettelytavoista.

Nämä menettelytavat elävät jäsenistön kokemusten ja tahdon mukaan.

Menettelytavat on sääntöjä joustavampi ohje joita ei kannata muokata vuosittain.

Menettelytavat kuvaavat ja ohjaavat yhteisön arkipäivän käytännön elämää.

Menettelytavoilla voidaan ehkäistä ja korjata niitä huonoja käytäntöjä tai kokemuksia, mitä on syntynyt.

Jäsenten tulee ymmärtää, että osuuskunta on yhteinen yritys, eikä esimerkiksi yhdistys.

Osuuskunta on olemukseltaan demokraattinen ja jäsenten yhteisesti omistama.

Yhteiset menettelytavat on kuitenkin välttämätöntä omaksua jäsenten ja työntekijöiden tasapuolisuuden toteuttamiseksi.

Toimitusjohtajan tai hallituksen antaman huomautuksen jälkeen jäsenellä tai työntekijällä on mahdollisuus korjata omia käytäntöjään.

Jatkuva ja/tai toistuva menettelytapojen rikkominen voi johtaa lopulta erottamiseen.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja työryhmän vetäjän on valvottava, että menettelytapoja noudatetaan ja mahdollisiin ongelmiin on tarvittaessa puututtava.

Yleiset menettelytavat

 1. Osuuskunnan asioita käsitellään osuuskunnan arkipäivän toimissa opintotilaisuuksissa ja kokouksissa ja muilla osuuskunnan foorumilla jäsenten ja työntekijöiden kesken, joita asia koskee.

 2. Osuuskunnan jäsen informoi ja välittää osuuskunnan tarjolla olevia palveluita ja tuotteita.

 3. Osuuskunnan jäsenen tulee noudattaa mahdollista keskinäistä turvallisuus- ja salassapitosopimusta.

 4. Osuuskunnan jäsenenoikeus säilyy, kun hänellä on vähintään yksi osuuskunnan kehitettävä ja/tai markkinoilla oleva tuote/palvelu projekti, joka on lähtenyt hänen aloitteestaan.

 5. Jäsenyyden säilyttää myös osallistuessaan opintoryhmään, työryhmiin, hallituksen toimintaan vaikka ei olisikaan ns. omaa tuote/palvelu projektia.

 6. Jäsenyys säilyy myös, osallistumalla työvuokraustiimin toimintaan ollen vuokratyössä osuuskunnan ulkopuolelle, viimeisen viiden vuoden aikana.

Yhteistoiminta tuote/palvelu kehityksessä

 1. Tuote/palvelu kehityksessä jäsenen ja osuuskunnan välillä noudatetaan voimassa olevaa kehityssopimusta.

 2. Kehittämisensopimuksessa, missä jäsen luovuttaa ideansa, patenttinsa, palvelun-/tuotteensa, tms. immateriaalisen hyödykkeen, kaikkinensa osuuskunnan jalostettavaksi, kehitettäväksi ja markkinoitavaksi. Katso tarkemmin pellepelottaman sopimus.

 3. Määräaikainen palvelu- ja tuotekehityssopimuksessa jäsen luovuttaa, aiemmin luovutussopimuksen tapaan mukaan määritellyn, hyödykkeensä osuuskunnan kehitettäväksi määräajaksi, minä aikana osuuskunnalla on sopimuksen mukainen oikeus markkinoida ja myydä tuotetta/palvelua.

  Määräajan jälkeen jäsen maksaa sopimuksessa sovitun kertakorvauksen ja/tai suorittaa sovitun osan hyödykkeen, tulevasta myynnistä rojaltina FreeCoop osk

 4. Osuuskunta voi tehdä näiden lisäksi kaikkia tietotekniikka-alan muita sopimuksia ulkopuolisille sekä jäsenille tuote/palveluiden kehittämisestä.

Yhteistoiminta työvoiman välityksessä ja vuokrauksessa

 1. Osuuskunnan lähitoimialue on Suomi.

 2. Osuuskunnan jäsen sitoutuu lähitoimialueella myymään vuokratyöpalvelut ensisijaisesti osuuskunnan kautta.

 3. Työvuokraustoiminnassa osuuskunnan jäsenelle maksetaan palkkaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaan.

 4. Työvuokraustiimin jäsen osallistuu suoraan tiimin tuottamaan sääntöjen mukaiseen ylijäämä osuuteen.

 5. Työvuokraustiimin sisällä lasketaan jäsen suhteellinen osuus, sen mukaan, kuin on osallistunut tiimin ylijämäosuuden tuottamiseen.

 6. Työvuokraustiimin jäsen pääsee nauttimaan osuuskunnan muiden tiimien tuottamasta ylijäämästä sääntöjen mukaisesti

 7. Osuuskunnan jäsenet voivat myös järjestäytyä erityyppisiksi työkunniksi, ja vastata asiakkaan vaatimuksiin yhdessä.

 8. Työvuokraussopimukset osuuskunnan ja asiakkaan välillä tekee toimitusjohtaja, tai sopimuksen tekoon valtuutettu tiimivastaava tai muu henkilö.

 9. Osuuskunnan jäsen voi säilyttää halutessaan jäsenyytensä, siirtyessään vakituiseen työsuhteeseen osuuskunnan ulkopuolelle, perustaessaan oman yrityksen, tai muuttaessaan maasta, vai viimeisen työsuorituksen päättymisen jälkeen, enintään viisi vuotta. Tämän jälkeen on katsottava jäsenen lakanneen käyttämästä osuuskunnan palveluita, ellei jäsenellä ole voimassa olevaa tuotekehitys- tai markkinointisopimusta, tai muutoin toimi aktiivisesti osuuskunnan hyväksi.

 10. Osuuskuntaan kuuluva ammatinharjoittajia tai toiminimiyrittäjän välille laaditaan erillinen sopimus, yrittäjän maksamasta korvauksesta osuuskunnan välittämästä yrittäjän työn-, palvelun tai tuotteen välityksestä tai toimituksesta.

 11. Ns. harmaan työn tekeminen/ostaminen on jäseneltä kielletty.

Opintoryhmien & työryhmien toiminta

 1. Ryhmiä saa perustaa vapaasti ja niillä on itsenäinen toimintaoikeus osuuskunnan sääntöjen ja menettelytapojen puitteissa. Ryhmän minimikoko on kaksi henkilöä ja suositellaan enintään seitsemän hengen.

 2. Osuuskunnan hallitus päättää taloudellisten resurssien antamisesta ryhmälle, jolloin se saa ns. virallisen ryhmän aseman ja sille perustetaan oma kustannuspaikka osuuskunnan taloudenpidossa.

 3. Ryhmää auttaa, seuraa ja ohjaa vuorovaikutuksessa yrityksen toimitusjohtaja, tai vastaava hallituksen valtuuttama yhteyshenkilö

 4. Ryhmän keskittyy hallintoon, jonkun tuote/palvelukonseptin kehittämiseen ja ylläpitoon, tai työvuokraustoimintaan